Van Targets naar succesvolle OKRs? Dat doe je met een Growth Mindset

Ik las onlangs nog eens het boek ‘Mindset‘ van Carol Dweck. Het gaf mij vernieuwd inzicht in een groot raadsel: waarom zijn OKR’s (Objectives & Key Results) en OPME’s (Objectives Progress Metrics & Estimates) in sommige organisaties succesvol en in andere niet? In dit blog verkennen we waarom een growth mindset essentieel is bij het sturen op resultaat en waarom een fixed mindset kan leiden tot slechtere resultaten.

De Growth Mindset gelooft dat duurzaam succes niet zonder inspanning kan

Een growth mindset is een mindset waarbij individuen geloven dat hun intelligentie, talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden door inspanning, doorzettingsvermogen en een steeds slimmere aanpak. Mensen met een growth mindset zien uitdagingen als kansen om te groeien, mislukkingen als leermomenten en ze zijn bereid om zichzelf uit te dagen buiten hun comfortzone. Ze geloven dat ze hun capaciteiten kunnen verbeteren en dat hun potentieel niet vastligt. Met een growth mindset staan ze open voor feedback, zijn ze veerkrachtig en streven ze naar voortdurende ontwikkeling en groei. Dit geldt op persoonlijk vlak én bij organisaties: In ‘Good to Great‘ laat Jim Collins zien dat de CEO’s van succesvolle bedrijven een growth mindset in hun bedrijfscultuur brengen.

Het tegenovergestelde van een growth mindset is een fixed mindset, waarbij mensen geloven dat talent en vaardigheden vast liggen. Mensen met een fixed mindset zijn bang om te falen, want dat haalt hun zelfbeeld en talent onderuit. Falen is persoonlijk, dus geven ze snel anderen de schuld als het verkeerd gaat.

OKRs en OPMEs zijn meer dan alleen doelen

Een growth mindset gedijt bij ambitie en richting. OKR’s zijn een krachtige methodologie voor het geven van richting en het vaststellen van ambitie. Het verschil tussen OKR’s en traditionele doelstellingen is dat OKR’s de nadruk leggen op het bereiken van ambitieuze doelen én op het bevorderen van leren en ontwikkeling tijdens het proces. Het is hier dat de mindset een cruciale rol speelt. Een growth mindset is gericht op leren, veerkracht en het omarmen van ambitie, terwijl een fixed mindset zich richt op het vermijden van mislukkingen en het vasthouden aan comfortzones. Met een fixed mindset krijg je dat mensen op veilig spelen en zich indekken. Ambitie is dan ver te zoeken.

De Valstrik van de Fixed Mindset

Een fixed mindset kan het potentieel van OKR’s beperken. Wanneer OKR’s worden benaderd vanuit een fixed mindset, worden ze veranderd in rigide targets die moeten worden behaald. De focus verschuift van leren en groei naar het vermijden van fouten en het voldoen aan verwachtingen. Dit kan leiden tot angst, weerstand tegen verandering en een gebrek aan creativiteit en innovatie. Bovendien kan het vasthouden aan een fixed mindset leiden tot teleurstelling en demotivatie als doelen niet worden bereikt, omdat het falen wordt gezien als een persoonlijke tekortkoming in plaats van een kans om te leren.

De kracht van een Growth Mindset

Een growth mindset daarentegen opent de deur naar de volledige potentie van OKR’s. Het omarmt uitdagingen als kansen voor groei, verwelkomt feedback en leert van mislukkingen. Met een growth mindset worden OKR’s gezien als richtingaanwijzers voor groei en ontwikkeling, in plaats van rigide meetpunten. Dit stimuleert een cultuur van continue verbetering, innovatie en samenwerking. Door de focus te verschuiven naar het proces en het leerproces, kunnen organisaties veerkrachtiger worden en betere resultaten behalen op lange termijn.

Het Belang van Evaluatie en Aanpassing

Het toepassen van OKR’s met een growth mindset brengt de bijbehorende voortdurende evaluatie en aanpassing. Het betekent reflecteren op de voortgang, het identificeren van leermomenten en het aanpassen van de doelen wanneer nodig. Een growth mindset stimuleert een dynamische aanpak, waarbij OKR’s dienen als gidsen voor groei en niet als starre doelen. Dit werkt alleen als management en uitvoerende teams er samen op die manier naar kijken.

Conclusie: Sturen op Resultaat doe je met een Growth Mindset

Het belang van een growth mindset bij het Sturen op Resultaat kan niet worden onderschat. Het is soms een blinde vlek voor me, omdat ik er te snel van uit ga dat iedereen een growth mindset heeft.

Door een growth mindset te omarmen, kunnen organisaties OKR’s transformeren van rigide targets naar krachtige instrumenten voor groei, innovatie en succes op lange termijn. Laat OKR’s niet beperkt blijven tot simpele doelen, maar laat ze de katalysator zijn voor een continu groeiproces.

Meer weten? Lees ons boek: Sturen op Resultaat.

Wat is jouw inzicht?

%d bloggers liken dit: