Hoe te hoge Ambities een team Lam leggen

In een wereld waarin succes vaak wordt gemeten aan de hand van ambitieuze doelen (Objectives) en buitengewone prestaties (Progress Metrics), lijkt het tegenstrijdig om te beweren dat te hoge ambities schadelijk kunnen zijn voor een team. Toch is het belangrijk om te erkennen dat onrealistische of onhaalbare doelen een negatieve invloed kunnen hebben op de samenwerking, motivatie en uiteindelijke prestaties van een team. In deze blogpost willen we de aandacht vestigen op de potentiële valkuilen van te hoge ambities en hoe een evenwichtige benadering kan bijdragen aan een succesvolle teamdynamiek. De manier waar je OPME’s, Objective Progress Metrics & Estimates – inzet maakt veel uit voor het succes.

Verhoogde druk en stress

Het stellen van onrealistische doelen kan leiden tot een overmatige druk en stress binnen het team. Wanneer teamleden het gevoel hebben dat ze constant moeten streven naar buitengewone resultaten, kan dit leiden tot burn-out, verminderde productiviteit en een negatieve werksfeer. De creativiteit daalt tot het nulpunt. Het is essentieel om realistische inschattingen (Estimates) te maken die uitdagend zijn, maar ook haalbaar binnen de gegeven tijd en middelen.

Gebrek aan focus en richting

Te hoge ambities kunnen leiden tot een gebrek aan focus en richting. Als een team voortdurend wordt gedreven door onrealistische doelen, kunnen ze het overzicht verliezen en moeite hebben om zich te concentreren op de belangrijkste taken en prioriteiten. Het is belangrijk om realistische doelen te stellen die snel tot tastbaar resultaat leiden. Zonder klein, tastbaar resultaat verzandt het teams in details van grote, onrealistische plannen.

Demotivatie en verminderd zelfvertrouwen

Wanneer een team herhaaldelijk faalt om aan onhaalbare doelen te voldoen, kan dit leiden tot demotivatie en verminderd zelfvertrouwen. Het constante gevoel van tekortschieten kan de teamleden ontmoedigen en hun bereidheid om zich in te zetten voor toekomstige uitdagingen verminderen. Voor de motivatie is het belangrijk om af en toe iets te kunnen vieren.

Belemmering van samenwerking

Te hoge ambities kunnen de samenwerking binnen een team belemmeren. Wanneer individuele teamleden het geloof verliezen in een de gekozen richting, kan dit leiden tot een gebrek aan samenwerking en een competitieve sfeer. Hoe hoger de ambities, hoe sneller mensen het vertrouwen verliezen. Het is belangrijk om realistische doelen te stellen die het team als geheel ten goede komen en de nadruk leggen op samenwerking en ondersteuning.

Hoe bereiken we een gezonde balans met sturen op resultaat?

Om te voorkomen dat te hoge ambities een team blokkeren, is het belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen ambitie en realisme. Hier zijn enkele praktische tips:

  1. Definieer de doelen als een experiment of onderzoek: Zorg ervoor dat de gestelde doelen uitdagend zijn, maar haalbaar binnen de gegeven tijd en middelen. Of het lukt? Dat is het experiment! Breek grote doelen op in kleinere, behapbare versies om het gevoel van vooruitgang te behouden.
  2. Moedig open communicatie aan: Creëer een omgeving waarin teamleden vrij kunnen communiceren over hun zorgen en uitdagingen. Dit stelt het team in staat om realistische verwachtingen vast te stellen en gezamenlijk oplossingen te vinden. De OPME is de focus van het gesprek.
  3. Beloon de inzet: Stimuleer een cultuur waarin succes wordt erkend en gevierd, ongeacht of doelen volledig zijn bereikt. Waardeer de inzet en inspanningen van teamleden, zelfs als resultaten niet altijd overeenkomen met de oorspronkelijke ambities.
  4. Leer van resultaten: Zie tegenslagen en mislukkingen als leermomenten. Analyseer wat er anders ging dan verwacht en gebruik deze inzichten om toekomstige doelen beter te plannen en realistischer te maken. OPME’s helpen om de resultaten te vergelijken met verwachtingen.

Conclusie

Te hoge ambities kunnen een team blokkeren en leiden tot druk, stress, verminderde motivatie en belemmerde samenwerking. Het is essentieel om realistische doelen te stellen die uitdagend zijn, maar ook haalbaar binnen de gegeven tijd en middelen. Door een evenwichtige benadering te hanteren en open te staan voor communicatie en feedback, kan een team een gezonde werkomgeving creëren waarin ambitie en vooruitgang hand in hand gaan.

Benieuwd naar meer? Lees ons boek: sturen op resultaat.

Wat is jouw inzicht?

%d bloggers liken dit: