Download spreadsheet voor dashboard

Op deze pagina kan je een spreadsheet template downloaden dat als basis dient voor je dashboard. Dit dashboard geeft je snel inzicht in je Progress Metrics en Estimates.

Over het dashboard

Door regelmatig te kijken naar de Objectives, Progress Metrics en Estimates (OPME’s) weet je of je op koers ligt. OPME’s zijn dus een goede tool voor zelfsturing. Je kunt je proces en je activiteiten vervolgens aanpassen naar aanleiding van een blik op het dashboard. Het dashboard zorgt ervoor dat je de belangrijkste dingen eerst oppakt. Het voorkomt dat urgente – en vaak onbelangrijke zaken – je van je doel afleiden. Je kunt hierdoor focussen op belangrijke zaken die bij het kwartaaldoel horen.

Hoofdstuk 8 – OPME’s als dashboard voor zelfsturing van ons boek Sturen op Resultaat gaat over de regelmatige OPME-besprekingen met het team. We geven tips en hulpmiddelen om deze besprekingen effectief te organiseren. In dit hoofdstuk laten we zien hoe je OPME’s koppelt aan je werkproces.

Deze download helpt je al om de eerste efficiency slag te maken.

Download het spreadsheet voor jouw dashboard

Downloadlink volgt zeer binnenkort. Stuur ons een mail als je niet kan wachten.

%d bloggers liken dit: