De Dilemma’s van Effective Altruism: De Balans tussen Kort- en Langetermijneffecten

In de wereld van filantropie heeft de opkomst van Effective Altruism veel aandacht gekregen. Het is een vorm van Sturen op Resultaat. Hoewel het streven naar het maximaliseren van positieve impact nobel is, roept deze benadering ook belangrijke dilemma’s op. Een van deze dilemma’s is de spanning tussen kort- en langetermijneffecten. In dit blog zullen we dieper ingaan op dit dilemma en bespreken waarom voortdurende evaluatie en het stellen van kritische vragen essentieel zijn in het streven naar effectieve altruïstische acties. Ook als je geen grote altruïst bent is dit relevant, want wat bij grote altruïstische acties van belang is, is ook van belang bij bedrijfsstrategische processen.

De Kortetermijnfocus en Progress Metrics

Effective Altruism (EA) richt zich vaak op het identificeren van interventies die directe en meetbare positieve effecten hebben. Dit kan betekenen dat er een sterke nadruk ligt op het verminderen van lijden en het redden van levens op korte termijn. EA gebruikte graag de meeteenheid QALY hiervoor: Quality Adjusted Life Years.

Hoewel de focus op QALY’s begrijpelijk is, kan het resulteren in het verwaarlozen van langetermijnstrategieën die structurele veranderingen kunnen bewerkstelligen en de oorzaken van problemen kunnen aanpakken. Het is belangrijk om te erkennen dat kortetermijneffecten en directe impact niet altijd synoniem zijn met duurzame verandering.

Langetermijnstrategieën en Systemische Verandering

Om effectieve altruïstische resultaten op lange termijn te behalen, is het noodzakelijk om te investeren in langetermijnstrategieën die de wortels van problemen aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er wordt geïnvesteerd in onderwijs, capaciteitsopbouw of beleidsbeïnvloeding. Hoewel de effecten van dergelijke inspanningen mogelijk niet direct meetbaar zijn, kunnen ze een diepgaandere en bredere impact hebben op de samenleving op de lange termijn. Het is belangrijk om het belang van systemische verandering te erkennen en de verleiding te weerstaan om alleen te focussen op snelle, zichtbare resultaten.

De Noodzaak van Visie en Voortdurende Evaluatie

De spanning tussen kort- en langetermijneffecten benadrukt de noodzaak van voortdurende evaluatie in het domein van Effective Altruism. Effectieve altruïsten blijven kritisch nadenken over de gevolgen van hun acties en zich afvragen of ze de juiste balans vinden tussen directe impact en langetermijnverandering. Het evalueren van de effectiviteit van interventies, het verzamelen van gegevens en het leren van ervaringen zijn essentiële stappen om de altruïstische inspanningen te verbeteren en te optimaliseren. Het stellen van vragen en het aanpassen van strategieën op basis van nieuwe inzichten is een integraal onderdeel van het effectief nastreven van positieve verandering.

Conclusie: sturen op resultaat gaat niet alleen om cijfers

In de wereld van Effective Altruism is de spanning tussen kort- en langetermijneffecten een belangrijk dilemma. Het streven naar maximale positieve impact vereist een voortdurende evaluatie van strategieën en een kritische benadering van de balans tussen directe impact en structurele verandering. Alleen door voortdurend te leren en vragen te blijven stellen, kunnen we onze altruïstische inspanningen effectiever maken en een duurzamere impact creëren.

Deze combinatie van doelstellingen, waarneembare voortgang en reflectie is ook wat we praktisch uitgewerkt hebben in het boek ‘Sturen op Resultaat.’ De toekomst is niet te voorspellen, maar dat betekent niet dat we blind zomaar wat moeten gaan doen. Het betekent wel dat we een visie ontwikkelen met bijbehorend scorebord. Zo spelen we als team allemaal hetzelfde spel. Maar die onvoorspelbare toekomst betekent ook dat we af en toe de visie en het spel moeten evalueren.

Wat is jouw inzicht?

%d bloggers liken dit: